Palvelut

> Kirjanpidot

asiakkaidemme toimittamasta materiaalista sovituin määräajoin. Kirjanpidon tuloksena syntyvät tulos- ja taselaskelmat, päivä- ja pääkirjat, alv-, poisto- ja sosiaalikululaskelmat sekä muut tarvittavat raportit

> Osto- ja myyntireskontran hoidot

sisältäen reskontratapahtumien viemisen kirjanpitoon

> Maksupalvelut

joko reskontraperusteisesti tai asiakkaan antamien ohjeiden mukaan


> Palkanlaskennat

yrityskohtaisesti määräytyville työntekijäryhmille, sisältäen palkkalaskelmat, tili- ja tilityslaskelmat, palkkapussit ja vero- ja eläketilitykset. Palveluun liittyy myös vuosi-ilmoitusten laadinta.

> Tilinpäätökset

sisältäen tilinpäätös- ja verosuunnittelun, tilintarkastuksen avustavat toimet ja neuvottelut tilintarkastajien kanssa, sekä tasekirjan ja tase-erittelyiden laadinnan

> Tilintarkastukset

jotka tapahtuvat yhteistyökumppaneinamme toimivien KHT-tilintarkastajien toimesta


> Veroasioiden hoidot

veroilmoitukset, oikaisuvaatimukset, verovalitukset, verokonsultointi ja verotusjuridiikka

> Yritysten perustamiset

yhtiö- ja perustamissopimukset, ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle, tilintarkastajien hankinnat

> Yrityskaupat

kauppakirjojen laadinnat, sopimusjuridiikka


> Yritysanalyysit

kassavirta- ja rahoituslaskelmat, tunnusluvut, sanalliset arvioinnit, konsultoinnit

> Kustannuslaskennat ja budjetoinnit

operatiivisen laskennan suoritteina tuote-. tuoteryhmä- ja yrityskohtaisesti, kausibudjettien laadinnat yhdestä useammalle tilikaudelle, budjettien vienti kirjanpitoon vertailuja varten

> Rahoitussuunnittelut

yritystä tai investointia perustettaessa. Eri rahoitusvaihtoehtojen ja eri rahoituslaitosten vertailut.


> Konsultoinnit

erilaisissa hallinnon asioissa. Tarvittaessa käytetään yhteistyökumppaniemme palveluksia.

> Yritysten lopettamistoimet

selvitysmenettelyineen. Fuusiot ja diffuusiot. Ilmoitukset kaupparekisteriin ja verottajalle.